Valnämnden 7 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-12-07
Anslaget sattes upp: 2023-12-18
Sista dag för överklagande: 2024-01-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner