E-tjänster för miljö- och livsmedelsärenden

På den här sidan hittar du alla e-tjänster för miljö- och livsmedelsärenden. Via e-tjänsterna kan du också följa ditt ärende, lämna kompletteringar och ta del av beslut.

E-tjänsterna innebär att din ansökan eller anmälan skickas in direkt.
Blanketter får du ladda ner, fylla i, skriva ut och skicka in.

E-tjänsterna kräver e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kontakta miljo@vadstena.se eller ring 010-234 70 00.

Använd inte e-tjänsterna om du har skyddad identitet. Du ska istället ansöka via en vanlig blankett.