Schoolsoft

För att föräldrarna ska få en god möjlighet att följa sitt barns skolgång används informationssystemet SchoolSoft. De allra flesta föräldrar och elever använder sin mobil och SchoolSofts app.

I princip ska all information som du behöver som förälder finnas i SchoolSoft.

Via SchoolSoft e-tjänst kan du göra ansökan till förskola och fritidshem samt lämna in aktuella inkomstuppgifter. Du behöver bara lämna in inkomstuppgifter om du vill få en lägre avgift än maxtaxan.

Om du behöver hjälp kontaktar du vår systemansvarige för SchoolSoft.

Lägg gärna in denna länk till SchoolSoft i din mobil, surfplatta eller dator.