Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-02-06
Anslaget sattes upp: 2023-02-09
Sista dag för överklagande: 2023-03-02
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson