Grundskola

I Vadstena finns det tre grundskolor.

– Sankt Persskolan, förskoleklass och åk 1-2
– Katarinaskolan, åk 3-6
– Petrus Magni skola, åk 7-9

Skolorna har under flera år rankats högt i de nationella jämförelserna. Lärartätheten är hög, resurserna är goda och eleverna känner sig trygga. 2021 rankades vi på plats 2 i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun.

På skolorna finns det fritidshem. Det finns även föräldrakooperativ som erbjuder fritidshemsplats.

Fristående skola

Det finns ingen fristående grundskola i Vadstena kommun. Om eleven önskar gå i en friskola i en annan kommun måste mottagande skola anmäla om en elev tas emot eller slutar.

Får man gå i en annan kommuns skola?

Om man önskar gå i en annan kommunal skola utanför kommunen kommer Vadstena kommun att betala platsen på skolan men däremot utgår ingen ersättning för resor. Det är mottagande kommun som beslutar om elever kan tas emot, och en prövning görs om det finns plats och om det finns personliga skäl.