Grundskola

I Vadstena finns tre grundskolor:

– S:t Persskolan, förskoleklass och åk 1-3
– Katarinaskolan, åk 4-6
– Petrus Magni skola, åk 7-9

Vi har hög andel behöriga lärare, goda resurser och en miljö där eleverna känner sig trygga.
Alla förskolor och skolor i Vadstena arbetar arbetar i ett 1-16 års perspektiv utifrån kommunens gemensamma ledord ”Trygga välmående barn med lust att lära”. Det är många elever från andra kommuner som söker till våra skolor. Fördelen med den lilla kommunen är det nära samarbetet och korta beslutsvägar.

På skolorna finns det fritidshem. Det finns även flera föräldrakooperativ som erbjuder fritidshemsplats.


Fristående skola, specialskola och skola i annan kommun

Fristående skola

Det finns ingen fristående grundskola i Vadstena kommun. Om eleven önskar gå i en friskola i en annan kommun måste mottagande skola anmäla om en elev tas emot eller slutar.

Får man gå i en annan kommuns skola?

Om man önskar gå i en annan kommunal skola utanför kommunen kommer Vadstena kommun att betala platsen på skolan men däremot utgår ingen ersättning för resor. Det är mottagande kommun som beslutar om elever kan tas emot, och en prövning görs om det finns plats och om det finns personliga skäl.

Specialskola för elever med viss funktionsnedsättning

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

• som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
• med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
• med grav språkstörning,
• med medfödd dövblindhet och
• som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.
Mer information om specialskolor finns på https://www.spsm.se/skolalternativ