Inkomstuppdatering för förskola med mera

Vadstena kommun vill säkerställa att alla familjer betalar rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. En gång per år får du därför en uppmaning att uppdatera hushållets samlade inkomst.

Du som vårdnadshavare betalar en månadsavgift som årligen fastställs av Skolverket. Samma avgifter gäller i hela Sverige. Vill du ha en lägre avgift än vad som är det maximala beloppet per månad (maxtaxan) måste du anmäla detta och du måste alltid inför varje nytt kalenderår aktivt förnya din ansökan om reducerad avgift.

Anmälan om reducerad avgift ska göras under perioden 15 december till 7 januari.

Om inkomstuppgifterna är mer än 12 månader gamla och inte uppdateras före 7 januari blir man automatiskt uppflyttad till maxtaxa.

Från och med den 1 januari 2024 är beloppet fastställt till 56 250 kronor per hushåll.

De hushåll som har en gemensam inkomst före skatt som överstiger maxbeloppet behöver inte redovisa sin inkomst vilket innebär att du accepterar maxtaxan.

För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. Du registrerar och ändrar din inkomst i vår e-tjänst. Du måste även uppdatera din ändrade familjesituation, exempelvis vid separation eller nytt samboskap.

Anmäl och ändra inkomst via e-tjänst

Anmälan om inkomst ska göras:
• När barnet börjar i barnomsorgen
• Därefter var 12:e månad (om du inte har accepterat högsta avgiften, maxtaxa)
• När hushållets inkomst ändras
• Efter begäran från kommunen