Radonsanering

Sanera hög radonhalt

Om du har gjort en radonmätning och årsmedelvärdet är högre än gränsvärdet 200 Bq/m3 så bör du göra en radonsanering. Radonhalten går alltid att sänka.

Åtgärder mot radon

Vilken typ av åtgärd du ska välja vid en radonsanering beror på hur huset är konstruerat och var radonet kommer ifrån; byggnadsmaterialet, marken eller hushållsvattnet. Radon kan ha en eller flera källor. I vissa fall räcker det med en liten åtgärd för att sänka radonhalten. Ibland behöver du kombinera flera olika åtgärder.

Det är viktigt att du anlitar en bra radonkonsult eller entreprenör som hjälper dig.
Boverket har tagit fram broschyren “Åtgärder mot radon i bostäder” som innehåller information om vad radon är och hur du kan åtgärda radon i en bostad.
Tänk på att det också är viktigt att mäta radonhalten efter genomförd radonsanering.

Hur farligt är radon

Bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Det tar minst 15-40 år att utveckla sjukdomen. Rökning i kombination med radonstrålning ökar risken. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige.