Inomhusmiljö

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har avgörande betydelse för att vi ska få vara friska och må bra. Upp till 90 procent av vår tid vistas vi inomhus och därför är det viktigt att vi har en bra inomhusmiljö.

Det viktigt för vår hälsa att vi har en bra luftkvalite i våra bostäder. Bra miljö innebär bland annat att det ska vara en lagom temperatur, bra ventilation och inget störande buller.

Fastighetsägaren har ett stort ansvar att förebygga att störningar som kan påverka människors hälsa. Om du upplever att det är dålig miljö i din bostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden uppfyller gällande krav.

Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du kontakta miljöavdelningen. De gör då en bedömning av problemet och fattar ett beslut. Beslutet kan antingen ge dig rätt och fastighetsägaren måste då åtgärda problemet. Det kan också vara så att miljöavdelningen bedömer att bostadsmiljön är tillräckligt bra och att det är dina krav som är för höga.

Oavsett om du hyr eller äger din bostad ska du ta hänsyn till omgivningen.