Rapsfält och Vättern

Mellankommunal samverkan

Mellankommunal samverkan har blivit allt vanligare i Sverige. Motivet är att med hjälp av stordriftsfördelar skapa mer effektiva verksamheter och underlätta kommunsektorns utmaningar genom sänkta kostnader, höjd servicekvalitet, breddat serviceutbud och/eller underlättad rekrytering. Särskilt goda möjligheter anses samverkan ge små och medelstora kommuner som ibland kan ha än större uppgift än vad underlaget räcker till.

Vadstena kommun har under flera år målmedvetet arbetat för att söka samverkan där så är möjligt. Det innebär att vi idag exempelvis har gemensam VA- nämnd, överförmyndarnämnd och alkoholhandläggning med Motala kommun, energi- och klimatrådgivning, IT, växeltelefoni och lönehantering sköts av Mjölby kommun, vår kostchef arbetar också i Boxholm, och tillsammans med Boxholms, Mjölby, Motala, Ydre och Ödeshögs ingår vi i Inköpssamverkan i Motala.

Vi tittar också framåt och har gjort en avsiktsförklaring där vi ska utreda möjligheterna för ett samarbete med Mjölby kommun kring fjärrvärme och vattenförsörjning. Det regionala samarbetet öppnar upp nya möjliga infrastrukturella satsningar inom en rad områden. En nödvändig utveckling för en hållbar och ansvarstagande kommun.