Samhällsbyggnadsnämnden 18 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-04-18
Anslaget sattes upp: 2023-04-26
Sista dag för överklagande: 2023-05-17
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén