Strandbad

Det är viktigt att vattnet håller god kvalitet för att undvika eventuella risker som kan vara fara för hälsan. Miljöavdelningen utför tillsyn på strand- och bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som utnyttjas av många människor.

I tillsynen ingår bland annat kontroll av hygieniska förhållanden på badplatserna, till exempel städning av omklädningsrum och toaletter. Tillsynen på bassängbaden innebär främst kontroll av verksamhetsutövarens egenkontroll. För tillsyn av strandbaden i Vadstena kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden genom miljöavdelningen.

Miljöavdelningen tar stickprov på badvattnet under sommarsäsongen.

På nationell nivå är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig myndighet för strandbaden.

Badvattenresultat publiceras

Återkommande under badsäsongen tas vattenprover vid strandbaden i kommunen. Provsvaren publiceras på Havs- och vattenmyndighetens websida, badplatsen. Där syns bland annat uppgifter om vattentemperatur, vattenkvalitet och algblomning vid strandbaden i alla Sveriges kommuner. Där finns även resultat från tidigare år.

Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen