Överförmyndarnämnden 19 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-03-19
Anslaget sattes upp: 2024-03-27
Sista dag för överklagande: 2024-04-19
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Sara Wiesner