Överförmyndarnämnden 24 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-01-24
Anslaget sattes upp: 2023-02-01
Sista dag för överklagande: 2023-02-23
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson