Socialnämndens utskott 3 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-02-03
Anslaget sattes upp: 2023-02-03
Sista dag för överklagande: 2023-02-24
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Katarina Andersson