Ledighet för elev

I förskoleklassen och grundskolan gäller skolplikten, men en elev kan få beviljas kortare ledighet för enskild angelägenhet.  Det kan till exempelvis gälla om eleven ska fira en släkting på annan ort eller delta i någon form av kultur- eller idrottsaktivitet.

Det är rektorn som gör en samlad bedömning av elevens skolsituation och om det är lämpligt att bevilja en kort ledighet. Det kan alltså bli olika bedömningar för barn inom samma familj. Förlorade undervisningsmoment ska tas igen och det förväntas att föräldrarna ansvarar för det.

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan görs i SchoolSoft.