Flyg- och ortofoton

Beroende på hur flygbilder fotograferas delas de in i lodbilder och snedbilder.

Flygfoton/snedbilder

Hösten 2011 flygfotograferades 8 områden i Vadstena kommun på uppdrag av kommunen. Varje område fotograferades ur 12 olika vinklar. Dessa snedbilder används bland annat vid planering och projektering där det finns behov av att på ett enkelt sätt visa byggnader eller ett visst område. Snedbilderna är väldigt fina och kan också användas som ren väggdekoration.

Följande områden finns fotograferade:
1. Borghamn
2. Skedet och Freberga
3. Rogslösa
4. Nässja
5. Örberga
6. Västra delen av Vadstena samt Naddö
7. Östra delen av Vadstena samt Tycklingen
8. Hagebyhöga

Ortofoto

Ett ortofoto är en flygbild som är fotograferad rakt ovanifrån och som korrigerats till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen. Ortofotot kan användas som det är eller kombineras med olika typer av geografiska data såsom vägar, fastighetsgränser, ortnamn etc. Ortofoton är ett utmärkt hjälpmedel som kan användas som bakgrundsinformation vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering, inventeringsunderlag med mera.

Vadstena kommun har ett kommuntäckande ortofoto från 2010, samt med högupplösta ortofoton över Vadstena tätort och Borghamn från våren 2013.

Upplösning kommuntäckande ortofoto: 20 cm

Upplösning ortofoto över Vadstena tätort och Borghamn: 5 cm (det digitala ortofotot har en upplösning där varje pixel (bildelement) motsvarar 0,2×0,2 m).

Priser

A4 på fotopapper: 250:-
A3 på fotopapper: 295:-

Digitalt: 500 kr

Alla priser är inklusive moms (porto ingår). Bilderna levereras direkt i brevlådan eller till ditt närmaste utlämningsställe. Faktura skickas separat. Leveranstid ca 2-7 dagar.