SITHS-kort

Från 2024 har en del viktiga förändringar skett i hanteringen av SITHS-kort, läs här nedan var:

 1. Ordinarie SITHS-kort (företagskort utan foto) skickas till kortinnehavarens folkbokföringsadress.

Vid aktivering av kort får man själv välja sin pin-kod, 6-8 siffror. Vi rekommenderar därför att man tänkt ut sin kod innan besöket på IT-avdelningen.
OM man skulle glömma sin kod när man är tillbaka på sin arbetsplats måste vi beställa ny puk-kod från Inera. Koden skickas då per post (till folkbokföringsadressen) och medför en kostnad.

(Reservkort fungerar som tidigare, dvs koden finns tillsammans med kortet i kuvert hos IT-avdelningen).

 1. Om kortet inte aktiverats inom 3 månader kommer Inera att spärra kortet – sker med automatik. Då går det således inte längre att aktivera kortet. Ny beställning i Topdesk krävs vid behov av kort härefter.

SITHS- kortet är en personlig värdehandling som används för att logga in i vissa system.

Så här skaffar du ett SITHS-kort:

 1. Kontakta din chef som lägger en beställning till HSA- administratören som sedan gör beställningen via It-servicedesk. SITHS-kortet kan då beställas utan att du besöker IT-avdelningen.
 2. För aktivering av SITHS- kort och utlämning av reservkort krävs att du bokar tid på Boka.se via länken https://boka.se/sithsvadstena.
 3. När du besöker it-avdelningen på Klosterledsgatan 35 i Vadstena, är det viktigt att du tar med dig giltig svensk id-handling för identifiering. När du har bokat tid för att aktivera ditt SITHS-kort kommer du bli ombedd att välja en personlig pinkod, 6-8 siffror. Det är bra att tänka ut en pinkod innan besöket.
 4. SITHS- kortet får du hemskickat i ett brev till din folkbokföringsadress.

Viktigt om SITHS-kort

 • Ett SITHS-kort är en personlig värdehandling och måste därför aktiveras inom 2 månader efter beställning.
 • Om du byter namn, exempelvis vid giftermål, måste du beställa ett nytt kort.
 • Om du får problem med kortet ska du alltid börja med att testa ditt kort.
  Se länken nedan.
 • Om du trots testen har problem att logga in med SITHS-kortet ska du kontakta It-servicedesk.

Förnyelse av kort

När giltighetstiden på ditt kort är på väg att löpa ut får du ett mejl. I mejlet som skickas 60 dagar innan giltighetstiden löper ut finns information om att ett nytt kort måste beställas. Kontakta din chef som lägger en beställning till HSA-administratören som sedan gör beställningen via it-servicedesk, “Förnyelse av kort”. Tänk på att destruera det gamla kortet senast när giltighetstiden löper ut. 

Stulet eller borttappat kort

Om du förlorar ditt kort ska du genast spärra och förlustanmäla det.

 • Meddela din HSA-administratör som lägger ett ärende till IT-servicedesk, “Spärra förlorat kort”. Detta gäller för alla typer av kort.

Om du behöver nya PIN-koder

Om du har förlorat eller glömt dina koder till SITHS- kortet måste du beställa nya. Kontakta din chef eller HSA- administratör som då lägger en beställning. Ny kod medför även en kostnad. Det kan ta upp till två veckor att få ny PUK- kod och den skickas till din folkbokföringsadress. Du kan sedan själv välja en personlig kod bestående av 6-8 siffror. 

Ett annat alternativ är att boka en tid på boka.se: https://boka.se/sithsvadstena så kan SITHS-administratören hjälpa till att låsa upp ditt kort.

Avsluta SITHS-kort

När ett SITHS- kort ska avregistreras, exempelvis när en medarbetare avslutar sin anställning, ska det ske enligt nedan gällande rutin.

Vadstena kommun ansvarar för att avregistrering beställs och att kortet förstörs. Avregistreringen ska begäras med kortast möjliga dröjsmål efter mottagande av inlämnat SITHS- kort.

  1. När medarbetaren slutar sin anställning eller av annat skäl, ska avsluta sitt SITHS- kort (nytt uppdrag eller trasigt kort till exempel) ska kortet lämnas in till chef eller HSA- administratör och klippas direkt vid inlämnandet genom både magnetremsa och chip.
  2. Chefen meddelar HSA- administratören som i sin tur beställer ett avslut av SITHS- kort hos it- avdelningens Servicedesk via en digital blankett. Information om att kortet ska avregistreras, att kortet har destruerats och information att medarbetaren avslutar sitt uppdrag eller om medarbetaren ska erhålla nytt kort ska bifogas.
  3. It- avdelningen avregistrerar kortet i e-id-portalen och när ärendet stängs skickas information via e-post till den som begärt avslut av kortet (HSA-administratör) att kortet är spärrat.
  4. HSA- administratören tar bort medarbetaren med eventuella medarbetaruppdrag och andra behörigheter ur HSA- admin/katalogen.

Kontakt på it-avdelningen:

Servicedesk
Telefon internt: 6000
Telefon externt: 010-234 60 00

Industrigatan 3, Mjölby

Öppettider för It-servicedesk:

Måndag-torsdag klockan 7.30-16.30
Fredag: 7.30-16.