SITHS-kort

SITHS- kortet är en personlig värdehandling som används för att logga in i vissa system och för identifiering.

Så här skaffar du ett SITHS-kort:

 1. Kontakta din chef som lägger en beställning till HSA- administratören som sedan gör beställningen via It-servicedesk.
 2. För beställning, fotografering och utlämning av SITHS- kort krävs att du bokar tid på Boka.se via länken https://boka.se/sithsvadstena. Information om hur du bokar hittar du längre ner på sidan.
 3. När du besöker It-avdelningen, är det viktigt att du tar med din legitimation för identifiering. När du hämtar ut ditt SITHS-kort måste du även ha med dig din PIN-kod.
 4. PIN- koden till kortet får du hemskickat i ett brev till din folkbokföringsadress.

Så här bokar och avbokar du din tid för SITHS-besök på boka.se:

 1. Gå in på länken https://boka.se/sithsvadstena/info
 2. Klicka på boka och läs informationen på höger sida innan du på börjar bokningen.
 3. Välj om du ska beställa SITHS-kort eller hämta ut.
 4. Välj dag och tid – Fortsätt.
 5. Kontrollera din bokning.
 6. Fyll i dina uppgifter.
 7. OBS! I kommentarsfältet anger du endast information som är relevant för bokningen.
 8. En bekräftelse på din bokning visas på skärmen.
 9. Du får både ett sms och mail som en bekräftelse på din bokning.
 10. OBS! Avbokningskoden står endast i mailet och den behövs för eventuell avbokning.
 11. Du får en påminnelse både via sms och mail 24 timmar innan bokningen äger rum.

Avbokning:

 1. Gå in på länken https://boka.se/sithsvadstena/info
 2. Välj Avboka (längst upp till höger)
 3. Där får man fylla i sin avbokningskod (som finns i bekräftelsemailet)
 4. En bekräftelse på avbokningen skickas både på sms och mail.

Viktigt om SITHS-kort

 • Ett SITHS-kort är en personlig värdehandling och måste därför hämtas ut inom 2 månader efter beställning. I annat fall kan kortet komma att destrueras.
 • Om du byter namn, exempelvis vid giftermål, måste du beställa ett nytt kort.
 • Om du får problem med kortet ska du alltid börja med att testa ditt kort.
  Se länken nedan.
 • Om du trots testen har problem att logga in med SITHS-kortet ska du kontakta It-servicedesk.

Förnyelse av kort

När giltighetstiden på ditt kort är på väg att löpa ut får du ett mejl. I mejlet som skickas 60 dagar innan giltighetstiden löper ut finns information om att ett nytt kort måste beställas. Kontakta då din chef eller HSA- administratör som lägger en beställning på ”Förnyelse av kort” via It-servicedesk.
Tänk på att destruera det gamla kortet senast när giltighetstiden löpt ut.

Stulet eller borttappat kort

Om du förlorar ditt kort ska du genast spärra och förlustanmäla det.

 • Ring Telia kundservice på telefonnummer 020-32 32 62
 • SIS-godkänt SITHS-kort ska förlustanmälas till Polisen
 • Meddela din HSA-administratör som lägger ett ärende till It-servicedesk, ”Spärra förlorat kort”.

Om du behöver nya PIN-koder

Om du har förlorat dina koder till SITHS- kortet måste du beställa nya koder. Kontakta din chef eller HSA- administratör som då lägger en beställning. Ny kod medför även en kostnad. Ny PUK- kod skickas till din folkbokföringsadress och du kan sedan själv välja en personlig kod bestående av sex siffror. Det gör du genom att högerklicka på Net iD-ikonen längst ner till höger på din dator, den kan ligga under ”dolda ikoner”. Välj ”Lås upp kort med PUK-kod” och välj därefter nya koder för både ”Legitimering” och ”Underskrift”.

Avsluta SITHS-kort

När ett SITHS- kort ska avregistreras, exempelvis när en medarbetare avslutar sin anställning, ska det ske enligt nedan gällande rutin.

Ett SIS- godkänt SITHS kort är en giltig ID- handling och den utgivande organisationen, det vill säga Vadstena kommun, ansvarar för att avregistrering beställs och att kortet förstörs. Avregistreringen ska begäras med kortast möjliga dröjsmål efter mottagande av inlämnat SITHS- kort.

 1. När medarbetaren slutar sin anställning eller av annat skäl, ska avsluta sitt SITHS- kort (nytt uppdrag eller trasigt kort till exempel) ska kortet lämnas in till chef eller HSA- administratör och klippas direkt vid inlämnandet genom både magnetremsa och chip.
 2. Chefen meddelar HSA- administratören som i sin tur beställer ett avslut av SITHS- kort hos It-avdelningens Servicedesk via en digital blankett. Information om att kortet ska avregistreras, att kortet har destruerats och information att medarbetaren avslutar sitt uppdrag eller om medarbetaren ska erhålla nytt kort ska bifogas.
 3. It- avdelningen avregistrerar kortet i SITHS- admin och när ärendet stängs skickas information via e-post till den som begärt avslut av kortet (HSA-administratör) att kortet är avregistrerat.
 4. HSA- administratören tar bort medarbetaren med eventuella medarbetaruppdrag och andra behörigheter ur HSA- admin.

Kontakt på It-avdelningen:

Servicedesk
Telefon internt: 6000
Telefon externt: 010-234 60 00

Öppettider för It-servicedesk:

Måndag-torsdag klockan 7.30-16.30
Fredag: 7.30-16.