Så styrs Vadstena

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare. De ansvarar till exempel för skolor, barnomsorg, socialtjänst, parker, fastigheter, kulturverksamhet samt driver näringslivs-, arbetsmarknads- och utvecklingsfrågor.

Högst ansvar i kommunens organisation har kommunfullmäktige som kan liknas vid kommunens riksdag. Där beslutas de viktigaste frågorna.

Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar verksamheten och verkställer uppdrag från kommunfullmäktige. Till sin hjälp har de folkvalda politikerna en förvaltning med anställda tjänstemän som genomför besluten. Den högsta tjänstepersonen är kommundirektören.