Utsatt för våld – vart kan du vända dig?

Känner du någon som är utsatt för våld eller är du själv utsatt för någon form av våld eller hot om våld? Blir du slagen hemma eller känner du dig hotad av din partner?

Du kan vända dig till oss på individ- och familjeomsorgen för att få råd och stöd, både i en akut situation och under en längre period. Du har rätt att vara anonym.

Du som är anhörig till en person som varit utsatt för våld och kanske även bevittnat våld kan få råd- och stödsamtal hos en socialsekreterare eller hos en familjebehandlare.

Vi samarbetar också med Motala kvinnojour och med Mansmottagningen i Linköping. Om du behöver råd och stöd utanför kontorstid kan du kontakta vår socialjour, Motala kvinnojour eller Mansmottagningen.

Motala kvinnojour

Motala kvinnojour kan hjälpa dig med stödsamtal, rådgivning och praktiska delar hjälpa dig att förändra din situation. Kvinnojouren kan till exempel hjälpa dig med att ta kontakt med polis, sjukvård eller vid behov av skyddat boende ta kontakt med kvinnohus.
Telefon: 0141-512 00

Mansmottagning

Män som använt våld i en nära relation eller själv är eller har blivit utsatta för våld i en nära relation kan själva vända sig till Mansmottagningen som finns i Linköping. Mansmottagningen tar emot män som fyllt 18 år men kan också hjälpa till att förmedla kontakter för yngre.