Kartor och GIS

Här hittar du information om sådant som rör kartor och GIS, geografiskt informationssystem, inom Vadstena kommun. Du kan hitta information om vad GIS är, vilka kartor du kan beställa från oss och vilka typer av karttjänster vi kan erbjuda. Kartunderlag krävs oftast vid såväl byggnation som planering för att det som byggs eller planeras ska hamna på rätt ställe.