Sankta Birgittas kloster och kyrka

1384
Vadstena birgittinerkloster stiftades på 1340-talet, klosterregeln stadsfästes 1370 och klostret invigdes 1384. Det överlevde länge trots reformationen till dess det stängdes av hertig Karl 1595, då flertalet av de återstående nunnorna lämnade Sverige. Dotterklostren ute i Europa har dock i flera fall överlevt och nya har grundats.

1935
Systrar från Birgittaordens yngsta gren, bildad 1911 i Rom av Moder Elisabeth Hesselblad, övertar villa Strandgården som gästhem. Detta år är klosterväsendet ännu förbjudet i Sverige. Villan var uppförd omkring 1915 av arkitekt Henning Möller för fru Galathea Hanström. Den tillbygges mot väster 1954.

1963
Klostret övertas av den ursprungliga birgittinerorden genom det 1435 grundade
klostret Maria Refugie i Uden, Holland.

1972-1973
De nuvarande klosterbyggnaderna i väster, S:ta Birgittas kloster Pax Mariae, byggs efter ritningar av arkitekt Karl-Göran Eklund. De invigs till 600-års-minnet av den Heliga Birgittas ”himmelska födelsedag” den 23 juli 1373. Klosterklausuren, som inte är öppen för allmänheten, är avsedd för tjugo nunnor och inrymmer en traditionell ”gräsgård” omgiven av en hög tegelmur, i vars utvändiga sida stenfragment är inmurade från olika birgittinerkloster, både nu verksamma och äldre. Kyrkan är invändigt i enlighet med den Heliga Birgittas föreskrifter ”av slät gärning ödmjuk och stark”. Sankta Birgittas plats ingår som förgård i nya klosteranläggningen.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)