Valnämnden 9 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Anslaget sattes upp: 2022-03-24
Sista dag för överklagande: 2022-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Frida Rosén