Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg samt service och omvårdnad för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i Vadstena kommun.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden.

Socialchef

Caroline Strand
010-234 71 66
Skicka e-post


Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen ansvarar bland annat för myndighetshandläggningen inom kommunen. Inom individ- och familjeomsorgen finns ett myndighetskontor och en utförarverksamhet, Råd & Stöd.

Myndighetschef
Linda Fröjdh Dahlgren
010-234 71 56
Skicka e-post

Enhetschef Råd & Stöd, boendestöd, stödboende och daglig sysselsättning 
Sabina Grandin
010-234 71 59
Skicka e-post

Enhetschef barn- och familjeenheten
Elin Niskala
010-234 70 49
Skicka e-post

Enhetschef vuxenenheten 
Lovisa Ottoson
010-234 71 43
Skicka e-post

Enhetschef biståndsenheten
Susanne Källebring
010-234 72 06
Skicka e-post


Hemsjukvård

Kommunens hemsjukvård har huvudansvar för vård och omsorg som ska utföras i hemmet för medborgare som inte kan ta sig till vårdcentralen.

Verksamhetschef hemsjukvård
Gunilla Ström Nässjander
010-234 72 96
Skicka e-post


Verksamhetsområde äldre och LSS

Inom området äldre och LSS finns kommunens äldreomsorg vilket innebär hemtjänst och särskilda boenden (äldreboenden) samt kommunens LSS-verksamhet. LSS står för Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Verksamhetschef äldre och LSS
Jessica Lindh
010-234 71 84
Skicka e-post


Hemtjänst

Hemtjänsten ansvarar för vård, omsorg och serviceuppgifter gentemot personer som bor kvar hemma.

Enhetschef hemtjänst
Veronica Stoltz
010-234 72 72
Skicka e-post

Enhetschef hemtjänst
Sarah Gustafsson
010-234 72 93
Skicka e-post


Vätterngården

Vättergården är ett av kommunens särskilda boenden, ofta kallat äldreboende.

Enhetschef Vätterngården
(Avdelningarna Solgläntan och Rosengården)
Eva Engström
010-234 72 94
Skicka e-post

Enhetschef Vätterngården
(Avdelningarna Björkbacken, Fyrhem och Sjövik)
Cecilia Rydståle
010-234 72 87
Skicka e-post


Wasagården

Wasagården är ett av kommunens särskilda boenden, ofta kallat äldreboende.

Enhetschef Wasagården 1
(Avdelningarna Hillersro, Sjöhem, Hagagården)
Karin Jonasson
010-234 72 80
Skicka e-post

Enhetschef  korttidsvård och Wasagården 2
(Avdelningarna Linnäs, Duvnäs, Stugan/Ollebo)
Elena Ekman
010-234 70 62
Skicka e-post


LSS-enheten

LSS-enheten ansvarar för vård och stöd mot personer med funktionsnedsättning.

Enhetschef gruppbostäder, daglig verksamhet, korttidsboende LSS
Christian Wallin Andersson
010-234 71 62
Skicka e-post

Enhetschef personlig assistans
Johanna Lind
010-234 72 08
Skicka e-post