Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg samt service och omvårdnad för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i Vadstena kommun.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden.

Kontaktuppgifter:

Socialchef
Caroline Strand
Telefon: 010-234 71 66
Skicka e-post

Myndighetschef individ- och familjeomsorg
Linda Fröjdh
Telefon: 010-234 71 56
Skicka e-post

Enhetschef Råd & Stöd, boendestöd, stödboende och daglig sysselsättning 
Sabina Grandin
Telefon: 010-234 71 59
Skicka e-post

Enhetschef hemtjänst
Micaela Lundgren
Telefon: 010-234 72 93
Skicka e-post

Veronica Stoltz
Telefon: 010-234 72 72
Skicka e-post

Enhetschef Vätterngården
Eva Engström
Telefon: 010-234 72 94
Skicka e-post

Cecilia Rydståle
Telefon: 010-234 72 87
Skicka e-post

Enhetschef Wasagården 1
(Hillersro, Sjöhem, Hagagården)
Lena Tegler
Telefon: 010-234 72 80
Skicka e-post

Enhetschef  korttidsvård och Wasagården 2
(Duvnäs, Granstugan, Ollebo, Skogsbo)
Jessica Lindh
Telefon: 010-234 70 62
Skicka e-post

Enhetschef gruppbostäder, daglig verksamhet, korttidsboende LSS
Elisabeth Pettersson
010-234 71 62
Skicka e-post

Enhetschef personlig assistans
Pernilla Vidarsson
Telefon: 010-234 72 08
Skicka e-post

Verksamhetschef hemsjukvård
Camilla Fagerlöf
Telefon: 010-234 72 96
Skicka e-post