Samhällsbyggnadsnämnden 19 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-10-19
Anslaget sattes upp: 2021-10-19
Sista dag för överklagande: 2021-11-09
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén