Bostadsanpassning

Om du behöver hjälp med anpassning hemma för att kunna bo kvar hemma kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma. Bidraget ska gå till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

För mer information om bostadsanpassning samt hur du ansöker om bidrag för detta klicka här.