Kommunstyrelsen 15 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-01-15
Anslaget sattes upp: 2024-01-22
Sista dag för överklagande: 2024-02-12
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner