Kultur- och utbildningsnämnden 7 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Anslaget sattes upp: 2022-03-07
Sista dag för överklagande: 2022-03-28
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson