Boende

Om du har en funktionsnedsättning och har behov av särskilt stöd hemma så finns det olika typer av boenden eller annat stöd som du kan bli beviljad.

Om du har en funktionsnedsättning enligt LSS kan du ansöka om att få stöd i ditt boende eller få ett boende som bättre fungerar för dig.

Boende för barn och ungdom

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan ha rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service om de inte kan bo hemma trots olika stödåtgärder.

Stenborgen 
Stenborgen är ett korttidsboende för barn och ungdomar. Boendet ligger i Borghamn och där finns totalt fem rum och flera olika gemensamhetsutrymmen. Boendet invigdes sommaren 2021. Stenborgen ligger på Hovanäsvägen 9.

Boende för vuxna

Om du är vuxen och har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till en bostad med särskild service. Bostaden kan vara en lägenhet i en gruppbostad, servicebostad eller en särskilt anpassad lägenhet.

I Vadstena har vi tre olika gruppboende för personer med funktionsnedsättning med olika inriktning.

Aspen
Boendet består av sex separata lägenheter och gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum. Aspens gruppbostad ligger på Kolonivägen 2-4.

Konvaljen
Boendet består av sex separata lägenheter och gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum. Konvaljens gruppbostad ligger på Jungfruvägen 8.

Klosterliljan
Boendet består av sex separata lägenheter och gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum. Klosterliljan ligger på Klosterledsgatan 15.

Du kan inte välja vilket boende du vill. Det är dina behov som avgör vilket stöd och boende du kan få.

Annat stöd

Du kan också få stöd i det egna hem genom genom insatser enligt socialtjänstlagen. Dessa insatser kan till exempel vara bostadsanpassningboendestöd eller trygghetslarm.

Om du eller någon anhörig har frågor eller vill ansöka om boende eller stöd i eget boende du välkommen att höra av dig till individ- och familjeomsorgens reception för ytterligare information.