Kommunfullmäktige 23 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Anslaget sattes upp: 2021-06-30
Sista dag för överklagande: 2021-07-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson