Politik och beslut

I det här avsnittet hittar du samlad information om politik och beslut samt om hur Vadstena styrs. Här finns också kommunövergripande mål och vision presenterade.