Politik och demokrati

I det här avsnittet hittar du samlad information om politik och beslut samt om hur Vadstena styrs och hur du som medborgare kan vara med och påverka. Här finns också kommunövergripande mål och vision presenterade.