Odhnerska gården – färgargården

Senmedeltid
Den stora senmedeltida, invändigt välvda gråstenboden på gården nyttjas som ölkällare.

Slutet på 1600-talet
Gården tillhör kamreraren Pehr Andersson Törnsköld och därefter tullnären och borgmästaren Pehr Eriksson Orre.

1750
De nuvarande byggnaderna inrymmer fabrikör August Wessmans färgeri. Bostadshuset i hörnet av Sjögatan och Myntbacken har från början endast en våning och torkvind, men påbyggs före 1790 med en övre våning enligt den s.k. Vadstena-planen. Under det nuvarande tegeltaket återfinns ännu det gamla torvtaket.

1850-talet
Vinkelbyggnaden mot gården tillfogas då sannolikt även den nuvarande fasadutformningen tillkommer.

1878
Vinkelbyggnaden mot gården tillkommer. Det lägre huset vid Sjögatan inrymmer under färgeritiden presshus, stuga och kammare.

1935-1970
Stenmuren mot gatan byggs då gården tillhörde S:ta Birgittas kloster och gästhem.

1970-talet
Den välbevarade 1700-talsgården restaureras genomgripande. Byggnaderna är förklarade som byggnadsminne. Välkommen in och titta, men respektera att det är en privat gård.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)