Översiktsplanering

Översiktsplan 2040

Vadstena kommun arbetar med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan.

Samrådstiden för den nya översiktsplanen för Vadstena kommun gick ut den 5:e april 2024. Just nu arbetar kommunen med att bearbeta förslaget inför granskning. Mer information kan du läsa genom att klicka på denna länk.

Kommunens gällande översiktsplan är från 2013. Du kan ta del av gällande översiktsplan genom att klicka på länken till höger av sidan.