Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 20 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-04-20
Anslaget sattes upp: 2022-04-21
Sista dag för överklagande: 2022-05-12
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson