Ansök om strandskyddsdispens

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Här ansöker du om strandskyddsdispens.

Du kan ansöka via e-tjänsten genom att klicka på länken Söka bygglov och andra åtgärder.

Eller via en vanlig blankett:

  1. Fyll i blanketten Ansök om strandskyddsdispens
  1. Skicka eller lämna dina handlingar till:

Samhällsbyggnadsnämnden

Klosterledsgatan 35

592 80 Vadstena

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen