Detta vill vi

På kulturskolan i Vadstena lär sig barn och unga för livet!  Vi vill vara öppna och inbjudande och ge alla samma chans att vara med, oavsett bakgrund eller förkunskaper.

Konst, dans och musik – ja, estetisk verksamhet över huvud taget – ger barn och ungdomar ökad livs- och skaparglädje, det har vi mångårig erfarenhet utav.

Kreativa övningar och -färdigheter kommer barn och unga tillgodo också i den övriga tillvaron, till exempel i skolarbetet. Barn blir helt enkelt ”smartare” av estetisk/konstnärlig verksamhet, det visar samstämmig forskning på området.

Att lära sig bemästra en danskombination, ett penseldrag eller favoritlåten på ett instrument – det ger så mycket ”extra”! Ett ökat självförtroende, en inre säkerhet,  ”jag duger, jag vågar”.

På kulturskolan både vi vågar och duger! Vi vill vara en angelägenhet för Vadstenas barn och ungdomar, deras föräldrar och för hela övriga kommunen.

Både enskilda elever, grupper och orkestrar ger sedan många år tillbaka ett flertal konserter runt om i Vadstena kommun varje år.

Vi ser också spännande samarbeten växa fram mellan uttrycksformerna musik, dans och bild. Där vill vi vara i takt med vår multimediala tid och också svara upp emot vad våra barn och unga själva vill med sin skaparlust.

År 2016 blev musikskolan i Vadstena kulturskola med inriktningarna Musik, Bild & form och Dans. Då gick 130 elever på skolan, nu har vi ca 200 aktiva barn och unga med från årskurs ett till och med gymnasiet. Kulturskolan är en kommunal verksamhet och lyder under kultur- och utbildningsnämnden.