Socialnämndens utskott 11 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-09-11
Anslaget sattes upp: 2023-09-11
Sista dag för överklagande: 2023-10-02
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström