Fritidsaktiviteter för barn och unga över 12 år

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade.

Enligt skollagen upphör barnomsorg före och efter skoltid när någon fyllt 12 år.

Om du har en funktionsnedsättning och är över 12 år kan du få rätt till att delta i fritidsverksamhet för skolungdomar över 12 år. Meningen med denna tillsyn är att du ska få sysselsättning före och efter skoldagen samt under skollov och ledigheter när dina föräldrar arbetar.

Vår fritidsverksamhet för skolungdom över 12 år innebär att du får en trygg, meningsfull och stimulerande fritid både före och efter skolan samtidigt som dina föräldrar arbetar.

Om du är barn och mår dåligt och känner behov av ökat stöd kan du läsa mer här om var du kan vända dig.