Fukt & mögel

Har du problem med fukt och mögel i din hyreslägenhet ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren har ansvar för att fastigheten uppfyller de fastställda lagkrav som finns. Får du inte hjälp av fastighetsägaren kan du kontakta miljöavdelningen.

En för hög fukthalt kan leda till fuktskador inomhus. Om fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa. Fuktskador kan dessutom leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial. Dessa faktorer kan ge hälsoproblem som till exempel luftvägsbesvär. För att hålla fukthalterna låga behöver man begränsa fuktproduktionen och reglera temperatur och/eller ventilation.