Rödtornet

1100-talet
En romansk kyrka i kalksten var belägen norr om Rödtornet och fungerade som sockenkyrka i Vadstena. Dessförinnan fanns sannolikt en äldre träkyrka, vilket en runristad gravhäll hittad på kyrktomten visar. Gravar från 1100-talets senare hälft har påträffats kring och under Rödtornet.

1423
Kyrkan förstörs vid en stor stadsbrand.

1460
Stads- och sockenkyrkan S:t Per uppförs som en 42 meter lång treskeppig tegelkyrka i balt-gotisk stil, delvis på den gamla kyrkans grund. Under medeltiden har den ett femsidigt kor med två rader korstolar. På norra sidan finns en rad kapell, som rivs av Gustav Vasa efter 1527.

1576
Under Johan III repareras kyrkan och får ett längre, rakt avslutat kor.

1829
På grund av svåra sättningar i koret rivs kyrkan. Större delen av inventarierna och gravstenarna flyttas till Klosterkyrkan, som blir ny församlingskyrka. Rödtornets tre klockor gör fortfarande tjänst eftersom Klosterkyrkan saknar klocktorn. Tornet, västra muren samt de nedre delarna av den västligaste travén sparas och bildar den skolbyggnad som uppförs på platsen som ersättning för det skolhus som sedan 1400-talet legat sydöst om kyrkan.

1831
Den nya skolbyggnaden invigs 1831.

1877
Skolhuset byggs ut för Vadstena Elementarläroverk efter ritningar av F. B. Oppman och J. F. Åbom, med gymnastiksal i kyrkans bevarade västra travé.

1923
Högtidssalen får sin nuvarande utsmyckning genom arkitekt Henning Möller

1967
Undervisningen flyttar till nya lokaler och numera inryms delar av kommunförvaltningen i huset, främst kommunfullmäktige i gamla högtidssalen, nu kallad Medborgarsalen. Större delen av Rödtornet nyttjas idag av Sång- och Pianoakademin.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)