Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden är kommunens organ för att hantera extraordinära händelser och krissituationer i kommunen. Nämnden sammanträder vid behov.

Nämnden består av fem stycken ordinarie ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott.