Föräldrar och vänförening

Som förälder har du en viktig roll när det gäller att uppmuntra ditt barns deltagande på Kulturskolan!

Föräldrar är alltid välkomna till oss på kulturskolan.
Du kan vara med på lektioner, orkesterövningar och konserter.
Lite uppmuntran, tålamod och hjälp hemma betyder mycket för att ditt barn ska utvecklas och ha roligt med sitt utövande.

Som musicerande förälder får du gärna vara med och spela i någon av kulturskolans orkestrar!

Kulturskolans vänförening

Kulturskolans Vänförening stöttar aktivt musikskolans verksamhet. Att anordna musikcaféer, läger och resor vore omöjligt utan föräldrars insatser.
Föräldrar och andra som aktivt vill engagera sig är välkomna att ta kontakt. Vill du stödja Vänföreningen kan du göra det via
Swish 123 288 7511 eller Bankgiro 212-8247