Fristående förskolor

I Vadstena kommun finns det tre fristående förskolor. Det betyder att de drivs av enskilda huvudmän. Samtliga tre fristående förskolor bedrivs som föräldrakooperativ och som huvdman fungerar en styrelse som består av föräldrarna.

Läs mer om Våga Gård i Rogslösa

Läs mer om föräldrakooperativet i Hovet i Hov

Läs mer om föräldrakooperativet Smultronstället i tätorten

Med föräldrakooperativ menas att du har föräldratjänst vissa dagar. De fristående förskolorna får ett kommunalt bidrag som motsvarar kostnaden för vad ett barn i den kommunala förskolan kostar. I och med att du gör föräldratjänst blir månadsavgiften i regel lägre.

På varje föräldrakooperativ finns det en rektor och du vänder dig direkt till denne om du vill ansöka om en plats.

Tilläggsbelopp

En enskild huvudman har möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp om något barn har ett omfattande behov av särskilt stöd och det krävs extra ordinära stödinsatser. Rektorn ansöker i samråd med föräldrarna om ett belopp som ska täcka de faktiska kostnaderna.

Tillsyn

Det är kommunen som ger tillstånd till en enskild huvudman att bedriva fristående förskola. Kommunen har ett tillsynsansvar.