Hemberedskap, varningssignaler och skyddsrum

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet genom att se över sin egen hemberedskap. Du förväntas kunna klara minst en vecka utan stöd från samhället. Det är dock viktigt att inte hamstra utan att preppa solidariskt.

Alla hushåll i Sverige fick broschyren “Om krisen eller kriget kommer” hemskickad 2018. Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på. Om du vill ha en ny broschyr kan du hämta den på biblioteket eller följa länken för att ladda ner eller beställa ett exemplar. Broschyren finns översatt på en mängd olika språk.

Ladda hem MSB broschyren om krisen eller kriget kommer

Om varningssignaler och skyddsrum

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Hesa Fredrik-tutan finns i Vadstena tätort. Det är kommunen som fattar beslut om var ljudsändarna ska placeras, utifrån en risk- och sårbarhetsanalys, men själva ljudsystemet driftas av räddningstjänsten.

Lär dig mer om de olika varningssignalerna och hur du kan ta del av viktiga meddelanden

Skyddsrum finns på flera platser i kommunen. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Frågor och svar om skyddsrum

I skyddsrumskartan kan du se hur skyddsrummen är fördelade i Sverige