Överförmyndarnämnden 13 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-09-13
Anslaget sattes upp: 2022-09-15
Sista dag för överklagande: 2022-10-07
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson