Kultur- och utbildningsnämnden 17 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-06-17
Anslaget sattes upp: 2024-06-19
Sista dag för överklagande: 2024-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson