Socialnämndens utskott 6 mars

§ 43-46 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-03-06
Anslaget sattes upp: 2023-03-06
Sista dag för överklagande: 2023-03-27
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström