Socialnämndens extra utskott 13 juli

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-07-013
Anslaget sattes upp: 2022-07-13
Sista dag för överklagande: 2022-08-03
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin