Biltvätt och bilvård

Tvätta bilen hemma?

Visst är det trevligt att plocka fram slang, hink och tvättmedel för att göra sin bil fin, men se till så att föroreningar inte hamnar i våra vattendrag.

I första hand är det bästa alternativet att välja automattvättar och gör-det-själv-hallar där tvättvattnet renas vid anläggningen. Även om vissa mindre anläggningar fortfarande har enklare rening så har de flesta av dagens automattvättar avancerade reningsverk. Det allra bästa är förstås om du kan välja en miljömärkt biltvätt.

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma någon enstaka gång, gör det då på en gräsmatta eller grusad yta långt bort från gatubrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Om du behöver använda bilvårdsmedel så välj miljöanpassade alternativ. Tänk på att den tid som ett miljövänligt avfettningsmedel ska verka på bilen innan avsköljning ofta är något längre än för de traditionella produkterna.

Varför är tvättvattnet farligt?

I bilschampon och avfettningsmedel finns ämnen som skadar djur- och växtlivet i vattendrag och sjöar. Det smutsiga tvättvattnet innehåller både föroreningar som tvättas bort från bilen och kemikalier från det bilvårdsmedel som använts, bland annat asfaltsrester, däckrester, olja och metaller som kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar.

Vid biltvätt på garageuppfarten eller på gatan leds smutsvattnet med miljöfarliga ämnen orenat via gatubrunnar ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter tar skada.

Vad gäller?

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, även privatpersoner. Av dem framgår att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador på miljön eller för människors hälsa. Det innebär att vi ska undvika att skada miljön och naturen om det finns miljövänligare alternativ. Att tvätta bilen på gatan där det finns risk för påverkan på vattendrag är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalken.