Asylen

1400-talet
Den medeltida staden sträckte sig till slottet. Det som nu är park runt om Asylen bestod delvis av stadsbebyggelse men till största del av borgarnas trädgårdar.

1548
Parken anlades av Gustav Vasa som slottsträdgård i samband med att slottet byggdes. Byggnader och trädgårdar avhystes.

1700-talet
Det envåniga huset vid Slottsgatan i den norra delen av parken byggdes.

1844
Baron Steijerns paviljong, den mindre villan i norra delen av parken byggdes efter ritningar av Abraham Nyström.

1871
Ett sockerbruk började uppföras vilket utgör stommen i den befintliga huvudbyggnaden. Verksamheten gick i konkurs efter bara några år. Många Vadstenaborgare drogs med i kraschen och gick i personlig konkurs.

1887
Det nedlagda sockerbrukets lokaler blev tobaksfabrik.

1895
Byggnaden fick sin nuvarande karaktär då det gamla sockerbruket byggdes om och utökades efter ritning av arkitekten Axel Kumlien. Byggnaden blev till asyl, mentalsjukhus för manliga patienter. Den större överläkarvillan i den norra delen av parken tillkom vid samma tid. Arkitekturen är inspirerad av Vadstena slott för att passa in i miljön.
Asylen, senare kallat Södra sjukhuset, var i bruk till 1973.

1986
En genomgripande ombyggnad till bostadslägenheter, kontorslokaler och
bibliotek genomfördes.
Byggnaden inrymmer idag bibliotek, bostäder och hotell. De andra byggnaderna i parken innehåller glashytta, hotell och restaurang.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)