Vadstena InfoCenter

På Storgatan 28 i Vadstena finns InfoCenter – vårt besökskontor med information och service till turister, medborgare och företag.

  • Vadstena InfoCenter rymmer både företagsservice och turistinformation. Hit vänder sig många med frågor om sitt företagande och härifrån sker samordning av både evenemang och marknadsföring av turismutbudet.
  • Vadstena InfoCenter är också ett stöd till föreningen Vadstena handel som står bakom de återkommande handelsaktiviteterna i centrum.
  • Nyföretagarrådgivning bokas via Nyföretagarcentrum Västra Östergötlands hemsida.
  • Kontoret drivs av Vadstena Turism & Näringsliv AB på uppdrag av Vadstena kommun.