Kommunfullmäktiges sammanträde 27 april

Klockan 18.00 i Medborgarsalen, Rödtornet.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara. För information om vilka ärenden som ska behandlas se kommunfullmäktiges webbsida.